Verejné obstarávanie

  Obec  Liptovská  Sielnica  postupuje pri výbere dodávateľov tovarov, služieb a stavebných prác      v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.  

Profil verejného obstarávateľa

Identifikačné údaje:

Verejný obstarávateľ:  Obec Liptovská Sielnica

Adresa obstarávateľa: 032 23 Liptovská Sielnica 75

Štatutárny zástupca:    Igor Guráň, starosta obce

IČO: 00 315 419

DIČ: 2020581475

IČ DPH: nie je platcom DPH

Telefón: 044/55 97 211, 0911/930 221

E-mail: obecls@liptsielnica.sk

www.liptovskasielnica.sk

Kontaktná osoba: Igor Guráň

 

ROK 2018:

Plán verejného obstarávania na rok 2018.pdf 

 

ROK 2017:

Plán verejného obstarávania na rok 2017.pdf 

1/2017 - Modernizácia multifunkčného ihriska, výstavba detského ihriska a workout ihriska v obci Liptovská Sielnica" - výzva na súťaž

- Výzva na súťaž.pdf

- Príloha č. 1: Projektová dokumentácia.zip   

- Príloha č. 2: Výkaz výmer.xlsx  

- Príloha č. 3: Návrh uchádzača na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk.docx 

- Príloha č. 4: Návrh zmluvy o dielo.pdf

► 2/2017 - ,,Modernizácia Domu smútku v obci Liptovská Sielnica" - výzva na súťaž

- Výzva na súťaž.pdf 

- Príloha č. 1: Projektová dokumentácia.zip  

- Príloha č. 2: Výkaz výmer.xlsx  

- Príloha č. 3: Návrh uchádzača na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk.docx

- Príloha č. 4: Návrh zmluvy o dielo.pdf

1Q/2017 - súhrnná správa o verejnom obstarávaní.pdf 

2Q/2017 - súhrnná správa o verejnom obstarávaní.pdf

3Q/2017 - súhrnná správa o verejnom obstarávaní.pdf

4Q/2017 - súhrnná správa o verejnom obstarávaní.pdf  

 

ROK 2016:

► Plán verejného obstarávania na rok 2016.pdf

1Q/2016 - súhrnná správa o verejnom obstarávaní.pdf 

► 2Q/2016 - súhrnná správa o verejnom obstarávaní.pdf 

 3Q/2016 - súhrnná správa o verejnom obstarávaní.pdf 

4Q/2016 - súhrnná správa o verejnom obstarávaní.pdf

 

ROK 2015:

Plán verejného obstarávania na rok 2015.pdf

1/2015 - Manažment projektu z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 - výzva č. 1/2015          na predloženie ponúk.pdf

Oznámenie o výsledku prieskumu trhu k výzve č. 1/2015.pdf 

► 1Q/2015 - súhrnná správa o verejnom obstarávaní.pdf

2Q/2015 - súhrnná správa o verejnom obstarávaní.pdf

3Q/2015 - súhrnná správa o verejnom obstarávaní.pdf

4Q/2015 - súhrnná správa o verejnom obstarávaní.pdf

 

ROK 2014:

► Plán verejného obstarávania na rok 2014.pdf 

1/2014 - Rekonštrukcia podkladu pod autobusovú zastávku v obci - výzva č. 1/2014 na    

     predloženie ponúk.pdf

►  Príloha č. 1/2014.pdf  

►  Oznámenie o výsledku prieskumu trhu k výzve č. 1/2014.pdf

►  2/2014 - Výmena okien na OcÚ a MŠ výzva č. 2/2014 na predloženie ponúk.pdf

      Príloha č. 1/2/2014 - okná OcÚ.pdf

      Príloha č. 2/2/2014 - okná MŠ.pdf

  Oznámenie o výsledku prieskumu trhu k výzve č.2/2014.pdf

►  1Q/2014 - súhrnná správa o verejnom obstarávaní.pdf  

►  2Q/2014 - súhrnná správa o verejnom obstarávaní.pdf

►  3Q/2014 - súhrnná správa o verejnom obstarávaní.pdf

►  4Q/2014 - súhrnná správa o verejnom obstarávaní.pdf

 

 ROK 2013:

Plán verejného obstarávania na rok 2013.pdf   

► 1/2013 - Oprava cestnej infraštruktúry v obci - výzva č. 1/2013 na predloženie ponúk.pdf  

► Oznámenie o výsledku prieskumu trhu k výzve č. 1/2013.pdf

 Dodatok k  výzve č. 1/2013.pdf

► 3/2013 - Výmena okien na OcÚ a MŠ - výzva č. 3/2013 na predloženie ponúk.pdf

     Príloha č. 1/3/2013 - OcÚ.pdfPríloha č. 2/3/2013 - MŠ.pdf

► Oznámenie o výsledku prieskumu trhu k výzve č. 3/2013.pdf

► 1Q/2013 - súhrnná správa o verejnom obstarávaní.pdf

► 2Q/2013 - súhrnná správa o verejnom obstarávaní.pdf

3Q/2013 - súhrnná správa o verejnom obstarávaní.pdf

► 4Q/2013 - súhrnná správa o verejnom obstarávaní.pdf

 

 ROK 2012:

► 1Q/2012 - súhrnná správa o verejnom obstarávaní.pdf 

► 2Q/2012 - súhrnná správa o verejnom obstarávaní.pdf

► 3Q/2012 - súhrnná správa o verejnom obstarávaní.pdf

► 4Q/2012 - súhrnná správa o verejnom obstarávaní.pdf

 

Prihlásenie administrátora


Heslo:Zavrieť bez prihlásenia