smiley  Matričný úrad Liptovská Sielnica pre obce: Liptovská Sielnica, Liptovské Matiašovce, Kvačany, Liptovská Anna, Ižipovce, Prosiek, Bukovina, Bobrovník

Stránkové hodiny: pondelok 8,00 - 15,00, streda 8,00 - 16,00, piatok 8,00 - 12,00

kontakt: 044/ 55 97 211,0911/ 930 221, obecls@liptsielnica.sk

Nazeranie do matričných kníh, zostavovanie rodokmeňov je potrebné nahlásiť vopred.

► Matričný úrad LS.pdf            Výpisy z matriky.pdf      ► Osobitná matrika.pdf

► Narodenie dieťaťa.pdf          ► Úmrtie.pdf                     ► Uzavretie manželstva.pdf

 

smiley Obecný úrad Liptovská Sielnica zabezpečuje overovanie listín a podpisov na základe zákona číslo 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami. Po predchádzajúcej dohode osvedčíme väčšie množstvo podpisov a listín aj mimo stránkových hodín. Overenie mimo úradnej miestnosti je potrebné nahlásiť aspoň deň vopred.

►  osvedčovacia agenda.pdf

►  sadzobník správnych poplatkov.pdf

►  sadzobník miestnych poplatkov od 1.1.2013.pdf

►  prehľad právnych predpisov, pokynov, zákonov.pdf

 

smiley Prístup k informáciám

► Prístup k informáciám v zmysle zákona č. 211/2000.pdf

► Žiadosť o poskytnutie informácie.doc

► Správne poplatky za sprístupnenie informácií.pdf

 

smiley Materská škola Liptovská Sielnica 78

044/ 55 97 205

riaditeľka: Mgr. Perunová Slavomíra, poverená zastupovaním

msliptovskasielnica@gmail.com  

► MŠ - vnútorný poriadok.pdf     

► MŠ - prevádzkový poriadok.pdf

► ŠJ - prevádzkový poriadok.pdf

 MŠ - Školský vzdelávací program ,,Sielníčkovia bádajú,,pdf 

 Stanovy Občianskeho združenia Škôlkárik pri MŠ Liptovská Sielnica.pdf

 OZ Škôlkárik - Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane do výšky 2% za rok 2016.pdf 

 

smiley Všeobecný lekár MUDr. Kaclíková Emília - Poliklinika Liptovský Mikuláš 044/55 97 218

ordinačné hodiny

pondelok:   8,00 - 13,00                   návštevy:   13,00 - 16,30

utorok:      12,00 - 17,30                                       9,30 - 15,30

streda:        8,00 - 13,00                                     13,00 - 15,30

štvrtok:       8,00 - 13,00                                      13,00 - 15,30

piatok:        8,00 - 12,00                                      12,00 - 14,30

odbery:      7,30 -    8,00

- od 03.05.2016 je ambulancia presťahovaná do Polikliniky Liptovský Mikuláš - 2. poschodie

 

smiley  Slovenská pošta, pobočka                         smiley  Obecná knižnica Liptovská Sielnica 77

Liptovská Sielnica 75: 044/55 97 210                 Otváracie hodiny: pondelok 16,00 - 17,30

pondelok: 7,15 - 10,00    12,30 - 14,45                  Správca knižnice: Gežíková Michaela

utorok:      7,15 - 10,00    12,30 - 14,30                                                Liptovská Sielnica 202

streda:      7,15 - 10,00    13,00 - 17,00                  ► Daruj knihu.pdf 

štvrtok:      7,15 - 10,00    12,30 - 14,45                  Štatút , Knižničný a výpožičný poriadok, cenník piatok :      7,15 - 10,00    12,30 - 14,30                      Obecnej knižnice v Liptovskej Sielnici.pdf

                                                                                    https://www.facebook.com/liptovskasielnica/

 

smiley  Pozemkové spoločenstvo urbariátu Liptovská Sielnica 196

kancelária: 0948/095 954

predseda: Straka Milan - 0948/352 231

urbarls@urbarls.sk, www.urbarls.sk

úradné hodiny: streda 8,00 - 12,00

                         piatok 8,00 - 15,00

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                     OZNAMY OBCE:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

  smiley POZVÁNKA   smiley

Obec Liptovská Sielnica

srdečne pozýva všetkých žiadateľov, ktorí si podali

Žiadosť o pridelenie nájomného bytu v Liptovskej Sielnici

na  DEŇ  OTVORENÝCH  DVERÍ,

  ktorý sa uskutoční

dňa 22. septembra 2017 (t.j. piatok) o 16,00 hod.

pred novopostaveným Nájomným bytovým domom č. 208 v Liptovskej Sielnici.

Na stretnutí sa zúčastní aj zástupca firmy MG-REAL,

 ktorý zodpovie Vaše prípadné otázky

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 smiley OZNAM cheeky

Občianske združenie CASTRUM  LIPTOV 

na podporu opravy a údržby Liptovského hradu (Starhradu)

ponúka na predaj:

 

- tričko s tématikou Starhradu v hodnote 8,50 €

- magnetka s tématikou Starhradu v hodnote 1,50 €

Zakúpiť tieto predmety si môžete u:

- Libor Ježík, Liptovská Sielnica 27

- Mgr. Kunová Vierka, Liptovská Sielnica 63.

Občianske združenie ďakuje za Vašu podporu pri oprave a údržbe Starhradu. yes

Kontakt:

Castrum Liptov, občianske združenie

034 82 Kalameny 155

IČO: 504 83 013

telefón: 0944/266 041, 0905/866 043

e-mail: kpskalameny@gmail.com, www.kpskalameny.sk

facebook: castrum liptov

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

smiley POZVÁNKA smiley

 

Pozývame všetkých chlapcov (ale aj dievčatá),

ktorí majú chuť s nami hrať futbal na ihrisku v Liptovskej Sielnici

KEDY: každý utorok, piatok o 17,00 hod. a nedeľu (čas upresníme) v prípade priaznivého počasia

KDE:   ihrisko v Liptovskej Sielnici 

Bližšie info: priamo na ihrisku, alebo facebooku: TJ Liptovská Sielnica

TEŠÍME  SA  NA  VÁS !!!

 pozvánka.pdf yes

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VOĽBY do orgánov samosprávnych krajov,

ktoré sa budú konať v sobotu 4. novembra 2017 od 7,00 do 22,00 hod.

 

- Informácie pre voliča.pdf

- Delegovanie členov a náhradníkov.pdf

- Zverejnenie elektronickej adresy na doručovanie.pdf

- Rozhodnutie o určení volebného okrsku, volebnej miestnosti a času konania volieb.pdf 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Liptovská Sielnica - stavba bytového domu BJ 24

- DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ - 22. september 2017 (tj. piatok) o 16,00 hod. pred BJ 24

-  BJ 24 - ako začať.pdf 

-  BJ 24  - zameranie.pdf

 BJ 24 - obrázok č. 1.jpg 

-  BJ 24 - obrázok č. 2.jpg 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Vývoz TKO (tuhý komunálny odpad)

V Obci Liptovská Sielnica sa TKO vyváža každý nepárny UTOROK v mesiaci. 

Termíny vývozov:  26.09.2017, 10.10.2017, 24.10.201707.11.2017, 21.11.2017.

Na akúkoľvek zmenu Vás včas upozorníme.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

          

 !!!! OZNAM PRE MAJITEĽOV PSOV !!!!

Na základe sťažností občanov Obec Liptovská Sielnica

opätovne upozorňuje majiteľov psov, že po obci sa voľne pohybujú psi,

čím ich majitelia porušujú VZN č. 6/2008, ktorým sa upravujú niektoré

podmienky chovu, vodenia a držania psov.

Psi ohrozujú najmä deti a žiakov, poštových doručovateľov, pracovníkov energetiky,

ostatných občanov a navštevníkov našej obce.

V prípade, že sa situácia nezlepší a napomínanie majiteľov psov nepomôže,

obec je oprávnená pristúpiť k sankciám voči týmto majiteľom.

Žiadame všetkých, ktorých sa tento oznam týka, aby ho zobrali s plnou vážnosťou na vedomie!

► UPOZORNENIE na voľne pohybujúce psy !!!!!!!.pdf

 

............................................................................................................................................................                                                                                          

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prihlásenie administrátora


Heslo:Zavrieť bez prihlásenia