OBEC Liptovská Sielnica

Adresa obecného úradu:                    počet obyvateľov k 31.12.2017: 602 (evidencia obyv.)

Liptovská Sielnica 75                             rozloha obce: 17,2 km2

032 23 Liptovská Sielnica                      nadmorská výška: 574 m n/m

IČO: 00 315 419                                     prvá písomná zmienka: 1256

DIČ: 2020581475                                   obec má vlastný erb, vlajku a pečať

tel: 044/55 97 211, 0911/930 221           e-mail: obecls@liptsielnica.sk

č.ú.: SK19 5600 0000 0016 2032 8001              ouls@liptsielnica.sk  

Prima banka Slovensko a.s.                   www.liptovskasielnica.sk

► Zverejňovanie informácií na úradnej tabuli.pdf  

Podávanie podnetov podľa zákona č. 307/2014 Z. z.pdf

Opatrenia na ochranu osôb v súvislosti s nálezmi nebezpečných zásielok - usmernenie.pdf 

 

Obecný úrad - stránkové hodiny:      Matričný úrad - stránkové hodiny:
pondelok: 7,00 - 16,30                            8,00 - 15,00   
utorok:      nestránkový deň                     nestránkový deň
streda:      7,00 - 16,30                            8,00 - 16,00               
štvrtok:     nestránkový deň                      nestránkový deň                
piatok:      7,00 - 12,00                             8,00 - 12,00                
obedná prestávka: 12,00 - 12,30             kontakt: 044/55 97 211, 0911/930 221

                                

Starosta obce: Igor Guráň, Liptovská Sielnica č. 69

                                               044/55 97 211, 0918/276 402

                                               e-mail: obecls@liptsielnica.sk, igor.guran@gmail.com

 

Obecné zastupiteľstvo: e-mail: obecls@liptsielnica.sk

Ing. Igor Rendek - zástupca starostu, poslanec, Liptovská Sielnica č. 51

                             0903/807 557, e-mail: igorrendek@alconet.sk

                            - Poverenie zastupovaním starostu obce.pdf

Milan Furgaľák - poslanec, Liptovská Sielnica č. 133

JUDr. Mgr. Jaroslav Magura - poslanec, Liptovská Sielnica č. 163       

Eva Mrázová - poslankyňa, Liptovská Sielnica č. 119                                

Peter Rakučák - poslanec, Liptovská Sielnica č. 139                           

Ing. Peter Weber - poslanec, Liptovská Sielnica č. 172  

Ing. Ján Hrušovský - poslanec, Liptovská Sielnica č. 156                                   

- Vyhlásenie nastúpenia náhradníka za poslanca OZ v Liptovskej Sielnici.pdf                             

 

Komisia na ochranu verejného poriadku:                   Kultúrna komisia obce:

Predseda: JUDr. Mgr. Jaroslav Magura                     Predseda: Eva Mrázová

Členovia:   Ing. Igor Rendek                                       Členovia:  Milan Furgaľák

                  Peter Rakučák                                                           Mgr. Viera Kunová

                                                                                                     Mgr. Adriana Furgaláková

                                                                                                     Ing. Ivana Gežíková      

                                                                                                     Ing. Ľubomír Glončák  

                                                                                    Plán podujatí na rok 2017.pdf  

                                                                                    Správa o činnosti KK za rok 2016.pdf

 

Komisia pre rozvoj obce:                                                                                                                   Predseda: Ing. Peter Weber                                       Sociálna a bytová komisia OZ obce:

Členovia:  Ing. Ján Hrušovský                                    Predseda: Ing. Ján Hrušovský

                 Eva Mrázová                                              Členovia: Milan Furgaľák

                                                                                                    JUDr. Mgr. Jaroslav Magura 

Komisia pre verejné obstarávanie:                                              Eva Mrázová

Predseda: JUDr. Mgr. Jaroslav Magura                                       Peter Rakučák

Členovia:   Ing. Ján Hrušovský                                                     Ing. Igor Rendek

                  Ing. Igor Rendek                                                         Ing. Peter Weber

 

 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO - ROK 2018

- OZ - Plán konania zasadnutí OZ na I. polrok 2018.pdf

- OZ - Uznesenia č. 1-7/2018 zo zasadnutia OZ obce konaného dňa 15.01.2018.pdf

- OZ - Uznesenia č. 8-17/2018 zo zasadnutia OZ obce konaného dňa 29.01.2018.pdf 

- OZ - Uznesenia č. 18-27/2018 zo zasadnutia OZ obce konaného dňa 26.02.2018.pdf  

- OZ - Uznesenia č. 28-31/2018 zo zasadnutia OZ obce konaného dňa 05.03.2018.pdf 

- OZ - Uznesenia č. 32-35/2018 zo zasadnutia OZ obce konaného dňa 16.03.2018.pdf 

 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO - ROK 2017

- OZ - Plán konania zasadnutí OZ na I. polrok 2017.pdf

- OZ - Plán konania zasadnutí OZ na II. polrok 2017.pdf 

- OZ - Zápisnica č. 1/2017 zo zasadnutia OZ obce konaného dňa 27.01.2017.pdf

- OZ - Uznesenia č. 1-8/2017 zo zasadnutia OZ obce konaného dňa 27.01.2017.pdf 

- OZ - Zápisnica č. 2/2017 zo zasadnutia OZ obce konaného dňa 27.02.2017.pdf

- OZ - Uznesenia č. 9-18/2017 zo zasadnutia OZ konaného dňa 27.02.2017.pdf 

- OZ - Zápisnica č. 3/2017 zo zasadnutia OZ obce konaného dňa 17.03.2017.pdf     

- OZ - Uznesenia č. 19-24/2017 zo zasadnutia OZ obce konaného dňa 17.03.2017.pdf

- OZ - Zápisnica č. 4/2017 zo zasadnutia OZ obce konaného dňa 27.03.2017.pdf 

- OZ - Uznesenia č. 25-31/2017 zo zasadnutia OZ obce konaného dňa 27.03.2017.pdf

- OZ - Zápisnica č. 5/2017 zo zasadnutia OZ obce konaného dňa 24.04.2017.pdf

- OZ - Uznesenia č. 32-44/2017 zo zasadnutia OZ obce konaného dňa 24.04.2017.pdf 

- OZ - Zápisnica č. 6/2017 zo zasadnutia OZ obce konaného dňa 29.05.2017.pdf  

- OZ - Uznesenia č. 45-53/2017 zo zasadnutia OZ obce konaného dňa 29.05.2017.pdf

- OZ - Zápisnica č. 7/2017 zo zasadnutia OZ obce konaného dňa 26.06.2017.pdf 

- OZ - Uznesenia č. 54-65/2017 zo zasadnutia OZ obce konaného dňa 26.06.2017.pdf 

- OZ - Zápisnica č. 8/2017 zo zasadnutia OZ obce konaného dňa 25.08.2017.pdf 

- OZ - Uznesenia č. 66-76/2017 zo zasadnutia OZ obce konaného dňa 25.08.2017.pdf 

- OZ - Zápisnica č. 9/2017 zo zasadnutia OZ obce konaného dňa 25.09.2017.pdf

- OZ - Uznesenia č. 77-85/2017 zo zasadnutia OZ obce konaného dňa 25.09.2017.pdf

- OZ - Uznesenia č. 86-97/2017 zo zasadnutia OZ obce konaného dňa 30.10.2017.pdf 

- OZ - Uznesenia č. 98-100/2017 zo zasadnutia OZ obce konaného dňa 14.11.2017.pdf 

- OZ - Uznesenia č. 101-109/2017 zo zasadnutia OZ obce konaného dňa 27.11.2017.pdf

- OZ - Uznesenia č. 110-121/2017 zo zasadnutia OZ obce konaného dňa 15.12.2017.pdf

- OZ - Dochádzka poslancov za obdobie 1-12/2017.pdf

 

OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO - ROK 2016 

- OZ - Plán konania zasadnutí OZ na I. polrok 2016.pdf

- OZ - Plán konania zasadnutí OZ na II. polrok 2016.pdf

- OZ - Zápisnica č. 1/2016 zo zasadnutia OZ obce konaného dňa 25.01.2016.pdf

- OZ - Uznesenia č. 1 - 9/2016 zo zasadnutia OZ obce konaného dňa 25.01.2016.pdf

- OZ - Zápisnica č. 2/2016 zo zasadnutia OZ obce konaného dňa 29.02.2016.pdf 

- OZ - Uznesenia č. 10 - 20/2016 zo zasadnutia OZ obce konaného dňa 29.02.2016.pdf

- OZ - Zápisnica č. 3/2016 zo zasadnutia OZ obce konaného dňa 21.03.2016.pdf

- OZ - Uznesenia č. 21 - 30/2016 zo zasadnutia OZ obce konaného dňa 21.03.2016.pdf

- OZ - Zápisnica č. 4/2016 zo zasadnutia OZ obce konaného dňa 25.04.2016.pdf 

- OZ - Uznesenia č. 31 - 40/2016 zo zasadnutia OZ obce konaného dňa 25.04.2016.pdf 

- OZ - Zápisnica č. 5/2016 zo zasadnutia OZ obce konaného dňa 30.05.2016.pdf 

- OZ - Uznesenia č. 41 - 49/2016 zo zasadnutia OZ obce konaného dňa 30.05.2016.pdf

- OZ - Zápisnica č. 6/2016 zo zasadnutia OZ obce konaného dňa 27.06.2016.pdf 

- OZ - Uznesenia č. 50 - 59/2016 zo zasadnutia OZ obce konaného dňa 27.06.2016.pdf 

- OZ - Dochádzka poslancov OZ za obdobie 1 - 6/2016.pdf

- OZ - Zápisnica č. 7/2016 zo zasadnutia OZ obce konaného dňa 22.08.2016.pdf

- OZ - Uznesenia č. 60 - 70/2016 zo zasadnutia OZ obce konaného dňa 22.08.2016.pdf 

- OZ - Zápisnica č. 8/2016 zo zasadnutia OZ obce konaného dňa 26.09.2016.pdf  

- OZ - Uznesenia č. 71 - 80/2016 zo zasadnutia OZ obce konaného dňa 26.09.2016.pdf 

- OZ - Zápisnica č. 9/2016 zo zasadnutia OZ obce konaného dňa 31.10.2016.pdf 

- OZ - Uznesenia č. 81-87/2016 zo zasadnutia OZ obce konaného dňa 31.10.2016.pdf

- OZ - Zápisnica č. 10/2016 zo zasadnutia OZ obce konaného dňa 28.11.2016.pdf  

- OZ - Uznesenia č. 88 - 96/2016 zo zasadnutia OZ obce konaného dňa 28.11.2016.pdf

- OZ - Zápisnica č. 11/2016 zo zasadnutia OZ obce konaného dňa 19.12.2016.pdf 

- OZ - Uznesenia č. 97 - 106/2016 zo zasadnutia OZ konaného dňa 19.12.2016.pdf 

- OZ - Dochádzka poslancov OZ za obdobie 7 - 12/2016.pdf

         

OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO - ROK 2015

- OZ - Plán konania zasadnutí OZ na I. polrok 2015.pdf 

- OZ - Plán konania zasadnutí OZ na II. polrok 2015.pdf

- OZ - Zápisnica č. 1/2015 zo zasadnutia OZ obce konaného dňa 26.01.2015.pdf

- OZ - Uznesenia č. 1-16/2015 zo zasadnutia OZ obce konaného dňa 26.01.2015.pdf

- OZ - Zápisnica č. 2/2015 zo zasadnutia OZ obce konaného dňa 03.02.2015.pdf

- OZ - Uznesenia č. 17-21/2015 zo zasadnutia OZ obce konaného dňa 03.02.2015.pdf

- OZ - Zápisnica č. 3/2015 zo zasadnutia OZ obce konaného dňa 23.02.2015.pdf

- OZ - Uznesenia č. 22 - 31/2015 zo zasadnutia OZ obce konaného dňa 23.02.2015.pdf

- OZ - Zápisnica č. 4/2015 zo zasadnutia OZ obce konaného dňa 30.03.2015.pdf 

- OZ - Uznesenia č. 32 - 49/2015 zo zasadnutia OZ obce konaného dňa 30.03.2015.pdf

- OZ - Zápisnica č. 5/2015 zo zasadnutia OZ obce konaného dňa 27.04.2015.pdf

- OZ - Uznesenia č. 50 - 57/2015 zo zasadnutia OZ obce konaného dňa 27.04.2015.pdf 

- OZ - Zápisnica č. 6/2015 zo zasadnutia OZ obce konaného dňa 25.05.2015.pdf

- OZ - Uznesenia č. 58 - 66/2015 zo zasadnutia OZ obce konaného dňa 25.05.2015.pdf 

- OZ - Zápisnica č. 7/2015 zo zasadnutia OZ obce konaného dňa 29.06.2015.pdf 

- OZ - Uznesenia č. 67 - 78/2015 zo zasadnutia OZ obce konaného dňa 29.06.2015.pdf 

- OZ - Zápisnica č. 8/2015 zo zasadnutia OZ obce konaného dňa 27.07.2015.pdf 

- OZ - Uznesenia č. 79 - 87/2015 zo zasadnutia OZ obce konaného dňa 27.07.2015.pdf

- OZ - Zápisnica č. 9/2015 zo zasadnutia OZ obce konaného dňa 24.08.2015.pdf 

- OZ - Uznesenia č. 88 - 93/2015 zo zasadnutia OZ obce konaného dňa 24.08.2015.pdf

- OZ - Zápisnica č. 10/2015 zo zasadnutia OZ obce konaného dňa 28.09.2015.pdf

- OZ - Uznesenia č. 94 - 102/2015 zo zasadnutia OZ obce konaného dňa 28.09.2015.pdf

- OZ - Zápisnica č. 11/2015 zo zasadnutia OZ obce konaného dňa 26.10.2015.pdf

- OZ - Uznesenia č. 103 - 118/2015 zo zasadnutia OZ obce konaného dňa 26.10.2015.pdf

- OZ - Zápisnica č. 12/2015 zo zasadnutia OZ obce konaného dňa 30.11.2015.pdf 

- OZ - Uznesenia č. 119 - 133/2015 zo zasadnutia OZ obce konaného dňa 30.11.2015.pdf

- OZ - Zápisnica č. 13/2015 zo zasadnutia OZ obce konaného dňa 21.12.2015.pdf

- OZ - Uznesenia č. 134 - 146/2015 zo zasadnutia OZ obce konaného dňa 21.12.2015 .pdf

 

 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO - ROK 2014

- OZ - Plán konania zasadnutí OZ na rok 2014.pdf

OZ - Zápisnica č. 1/2014 + Uznesenia zo zasadnutia OZ obce zo dňa 30.01.2014.pdf

- OZ - Zápisnica č. 2/2014 + Uznesenia zo zasadnutia OZ obce zo dňa 27.02.2014.pdf

- OZ - Zápisnica č. 3/2014 + Uznesenia zo zasadnutia OZ obce zo dňa 27.03.2014.pdf

- OZ - Zápisnica č. 4/2014 + Uznesenia zo zasadnutia OZ obce zo dňa 24.04.2014.pdf

- OZ - Zápisnica č. 5/2014 + Uznesenia zo zasadnutia OZ obce zo dňa 29.05.2014.pdf

- OZ - Zápisnica č. 6/2014 + Uznesenia zo zasadnutia OZ obce zo dňa 26.06.2014.pdf

- OZ - Zápisnica č. 7/2014 + Uznesenia zo zasadnutia OZ obce zo dňa 24.07.2014.pdf

- OZ - Zápisnica č. 8/2014 + Uznesenia zo zasadnutia OZ obce zo dňa 25.09.2014.pdf

OZ - Zápisnica č. 9/2014 + Uznesenia zo zasadnutia OZ obce zo dňa 30.10.2014.pdf

- OZ - Zápisnica č.10/2014 + Uznesenia z mimoriadneho zasadnutia OZ obce zo dňa 7.11.2014.pdf

- OZ - Zápisnica č.11/2014 + Uznesenia zo zasadnutia OZ obce zo dňa 15.12.2014.pdf  

- OZ - Zápisnica č.12/2014  z ustanovujúceho zasadnutia OZ obce zo dňa 15.12.2014.pdf

- OZ - Uznesenia č. 85 - 94/2014 z ustanovujúceho zasadnutia OZ obce zo dňa 15.12.2014.pdf  

     

 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO - ROK 2013 

OZ - Plán konania zasadnutí OZ na rok 2013.pdf

OZ - Zápisnica č. 1/2013 + Uznesenia zo zasadnutia OZ obce zo dňa 31.01.2013.pdf

OZ - Zápisnica č. 2/2013 + Uznesenia z mimoriadneho zasadnutia OZ obce zo dňa 07.2.2013.pdf

OZ - Zápisnica č. 3/2013 + Uznesenia zo zasadnutia OZ obce zo dňa 28.02.2013.pdf

OZ - Zápisnica č. 4/2013 + Uznesenia zo zasadnutia OZ obce zo dňa 03.04.2013.pdf

OZ - Zápisnica č. 5/2013 + Uznesenia zo zasadnutia OZ obce zo dňa 25.04.2013 .pdf

OZ - Zápisnica č. 6/2013 + Uznesenia zo zasadnutia OZ obce zo dňa 30.05.2013.pdf

OZ - Zápisnica č. 7/2013 + Uznesenia z mimoriadneho zasadnutia OZ obce zo dňa 11.6.2013.pdf

- OZ - Zápisnica č. 8/2013 + Uznesenia zo zasadnutia OZ obce zo dňa 27.06.2013.pdf

- OZ - Zápisnica č. 9/2013 + Uznesenia zo zasadnutia OZ obce zo dňa 05.09.2013.pdf

- OZ - Zápisnica č.10/2013 + Uznesenia z mimoriadneho zasadnutia OZ obce zo dňa 17.9.2013.pdf

- OZ - Zápisnica č.11/2013 + Uznesenia zo zasadnutia OZ obce zo dňa 17.10.2013.pdf

- OZ - Zápisnica č.12/2013 + Uznesenia zo zasadnutia OZ obce zo dňa 21.11.2013.pdf

- OZ - Zápisnica č.13/2013 + Uznesenia zo zasadnutia OZ obce zo dňa 12.12.2013.pdf

 

Hlavný kontrolór obce:

Ing. Proč Rudolf  - od 01.05.2017 hlavný kontrolór obce Liptovská Sielnica

 

Stanovisko hlavného kontrolóra k Návrhu rozpočtu obce na roky 2018-2020.pdf

- Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2018.pdf 

 

- Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na rok 2017.pdf

- Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za 2. polrok 2017.pdf 

 

- Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2016.pdf

- Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2016.pdf

- Stanovisko hlavného kontrolóra k Návrhu záverečného účtu obce LS za rok 2016.pdf

 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2015.pdf

- Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2015.pdf

- Stanovisko hlavnej kontrolórky k Návrhu záverečného účtu obce LS za rok 2015.pdf

 

- Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2014.pdf

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2014.pdf

- Stanovisko hlavnej kontrolórky k Návrhu záverečného účtu obce LS za 2014.pdf

 

- Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2013.pdf

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2013.pdf

Stanovisko hlavnej kontrolórky k Návrhu záverečného účtu obce LS za rok 2013.pdf

 

Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce LS za rok 2012.pdf

Stanovisko hlavnej kontrolórky k Návrhu záverečného účtu obce LS  za rok 2012.pdf

 

TIESŇOVÉ VOLANIA:

112 - tiesňové volanie (jednotný záchranný systém)

158 - polícia

155 - sanitka (záchranná zdravotnícka služba)

150 - hasiči (hasičská a záchranná služba)

159 - mestská polícia

0850 111 313 - linka záchrany (pred príchodom sanitky)

0850 111 321 - linka pomoci obetiam v ťažkej životnej sitácii 

0905/941 080 - poradenské centrum pre ženy ohrozené násilím, zažívajúce násilie a ich deti

0800 800 818 - pomoc obetiam obchodovania s ľuďmi

02/547 74 166 - toxikologické informačné centrum

18 155 - letecká záchranná služba

12 129 - porucha pevnej telefónnej linky (T-com)

0850 111 727 - porucha dodávky plynu (SPP)

0850 111 555 - porucha dodávky elektrickej energie (SSE)

1180 - informácie o všetkých telefonických číslach

12 111 - informácie rôzneho charakteru

 

Prihlásenie administrátora


Heslo:Zavrieť bez prihlásenia