Diskusia


> > Pridať príspevok
Meno:
E-mail:
Odkaz:
Príspevok je úspešne pridaný a bude zobrazený po kontrole administrátorom.

Alexander Kaliský (9.3.2018)
K téme internet: Optika je najlepšia. Podporujem názor môjho suseda M.Surového. Obec by sa mala na toto zamerať namiesto rekonštrukcie miestneho rozhlasu za nekresžanských 7000 €. Nová téma: V našej obci vypadáva elektrika pravidelne už 15 rokov. Namiesto riešenia pribudol ďalší objekt - bytovka, ktorý to ešte zhorší. Prosím starostu obce o stanovisko. Ďakujem A. Kaliský
Igor Guráň, starosta obce (7.4.2017)
S určitým časovým odstupom reagujem na príspevok p. Miroslava Surového vo veci "pavučiny" optického internetového rozvodu v obci. Je nepochybné, že priam revolučnému vývoju v oblasti internetových možností, a elektronizácie života celkovo, súčasné pripojenia pomaly ale isto prestávajú vyhovovať. V budúcnosti sa ako za základ pre túto oblasť považujú optické rozvody. V našej obci je najprijateľnejšia možnosť ich vybudovania možná onou "vzdušnou pavučinou" tak z hľadiska ekonomického aj realizačného. Princíp spočíva na skutočnosti, že zemné vedenie optických sietí je niekoľko násobne drahšie. Navyše v našej obci vzhľadom na dané možnosti k vlastníctvu pozemkov a umiestneniu ostatných inžinierskych sietí vybudovanie zemného vedenia je ťažko, ak vôbec, realizovateľné. Tým je myslené to, že verejne resp. obecné vlastníctvo pozemkov toto neumožňuje a získať súhlas všetkých súkromných vlastníkov s umiestnením potrebných rozvodov je nereálna "verneovka". Na konci by som ešte položil nevyhnutnú otázku: Ako občania z pohľadu zabezpečenia svojich potrieb súhlasíte radšej so vzdušným vedením alebo radšej s rozkopávkou už aj tak nie dobrých obecných komunikácií v celej obci? Igor Guráň, starosta obce.
Igor Guráň, starosta obce (7.4.2017)
odpoveď na príspevok - rozhlas: veľmi ma mrzí, že na ,,hornom,, konci nehlási rozhlas, ale pýtam sa, bol niekto oznámiť, nahlásiť, povedať, zatelefonoval, že rozhlas v tejto časti obce nehlási? Tzn., že vôbec nehlási, slabo hlási, nepočuť ho alebo je nejako poškodený??? odpoveď na príspevok obec Čičmany: úradná tabuľa je verejná tabuľa, sú na nej zverejnené informácie nielen pre naše potreby obce ale hlavne pre celé Slovensko. Nakoľko nás obec Čičmany požiadala o zverejnenie tohto príspevku, nevidel som jediný dôvod, prečo práve im v tejto úradnej veci nepomôžeme. Predsa z nejakého dôvodu žiadali, aby sa táto informácia dostala do širšieho povedomia. Spolupráca medzi obcami by sa mala nazývať spoluprácou, preto verím, že aj oni nám kedykoľvek do budúcnosti pomôžu.
Dušan Sokol (30.3.2017)
p. Starosta. objasni nám čo robí na našej stránke predaj pozemku v obci Čičmany, ktorý je uvedený na našej stránke obce.
D. Sokol (30.3.2017)
Dobrý deň. p, starosta, dokedy nebude na hornom konci hlásiť rozhlas?
Surový Miroslav (8.3.2017)
Vážený p. starosta a zastupiteľstvo , opäť ideme káble ťahať po stĺpoch osvetlenia a rozhlasu? Chceme zničiť aj kúsok toho pekného čo sa tu vybudovalo , pre jednoduché a lacné riešenie súkromnej firmy. Hurá nech žijú káblové pavučiny v našej obci. S pozdravom M. Surový
františek Žeriava (18.6.2016)
Vážený pán starosta obce Liptovská Sielnica, srdečne vás pozdravujem za všetkých rybárov, ktorí radi chytajú ryby na Liptovskej Mare. Verím, že aj vy patríte k tým horlivým starostom 10 obcí, ktorí sa pričinili k uzáveru vjazdu vozidiel pre rybárov a vytvorenie akejsi zátopovej oblasti hladiny a tým znemožnili prístup vozidiel rybárov. Ak je dôvod znečisťovanie prostredia, čo je u poctivých rybárov praktický nemysliteľné aj v zmysle rybarského poriadku. Ak sa takéto niečo vyskytne máte na to strážcov poriadku. Týmto zákazom ste nás občanov rybárov vystavili vykrádaniu a poškodzovaniu motorových vozidiel. Oproti tomu povoľujete také stupidné akcie ako akási technopárty LaMara, kde nejaké individua ničia prírodné prostredie a chránenú krajinnú oblasť, kde výsledky tejto stupidity vidno ešte po roku. Inak vás upozorňujem aj na to, že gotický kostol je kultúrna pamiatka, ktorá ma byť otvorená verejnosti , ale nemala by slúžiť ako krčma pre nejaké sleziny alkoholikov a feťákov. A ak už ste dali povolenie na predaj alkoholu v tejto pamiatke, tak láskavo mohol majiteľ nechať otvorené aspoň WC. Potom výsledok tejto akcie vidno v lesných porastoch okolo tejto "pamiatky" a vzácneho náleziska ako je objekt Havránok. Prikladam aj www stránku foto tejto apokalypsy, aby ste si mohli pozrieť výsledok vášho nedomysleného činu. https://goo.gl/photos/7udKorrNrDuzviXQ7. Ak si otvoríte môj príspevok, tak dúfam, že mi odpoviete. Prajem vám viac rozumnejších rozhodnutí a väčší záujem o dianie vám zverenej obce a okolia, lebo takýmito činnmi len odrádzate návštevníkov Liptova. František Žeriava Žilina zeriava@gmail.com Na vedomie : OÚ Liptovský Mikuláš odbor životného prostredia Liptovské múzeum SRZ socialné siete, Facebook a média
Tatiana Kaliská (5.1.2016)
dobrý deň, dopočula som sa, že obec plánuje zriadiť kamerový systém v našej obci Liptovská Sielnica. Keďže v obci sídli polícia a obec patrí dlhodobo k najbezpečnejším v regióne, považujem túto investíciu za maximálne zbytočnú a nezmyselnú. Taktiež to považujem za obrovské narušovanie súkromia. Prosím o verejnú diskusiu predtým ako dôjde k neuváženým krokom ako v prípade výstavby nájomného bytového domu. ďakujem Kaliská
Mária Sokolová (21.6.2015)
Milí priatelia! Dnes (nedeľa 21.6.2015) som prežila veľmi pekné popoludnie. Zúčastnila som sa prechádzky " Za slávnymi rodmi a rodákmi našej obce". Nebolo nás veľa. Bolo to akurát, aby sme mohli vnímať a duchovne sa stotožniť s informáciami, ktoré plynuli z úst Mgr.Vierky Kunovej, ako žblnkotajúca voda v našej riečke, či vlny v Liptovskej Mare. Dovoľte, aby som sa Vierke poďakovala v mene svojom a iste aj v mene ostatných. Jej brilantné vedomosti i spôsob podania svedčia o jej vzťahu k svojej rodnej obci. Zaželajme si, aby sme aj my vedeli nejakým spôsobom prejaviť, že sme obyvateľmi Liptovskej Sielnice - našej obce. Ďakujem Vierka! VP starosta. Prosím, ak je to možné zverejniť môj príspevok. S úctou Mária Sokolová.
Igor Guráň, starosta obce (15.6.2015)
Vážený pán M.B., veľmi ma mrzí, že Vám niekto rušil nočný pokoj, ale keďže neviem kedy, kde, kto a ako hlasno (z vašej sťažnosti sa to vyčítať nedá), neviem na Vašu otázku kompetentne odpovedať. Do budúcnosti Vás poprosím kontaktovať ma v akúkoľvek hodinu v akomkoľvek probléme, aby sme predišli zbytočným nedorozumeniam. A na záver: opätovne upozorňujem, že anonymné podania nebudú zverejňované, je potrebné sa podpísať a ak si prajete byť v utajení, Vaše meno nebude zverejnené, vyriešime len daný problém. S úctou Igor Guráň, starosta obce
Dušan Sokol (2.4.2015)
Ďakujeme za pekný veršík a vinšovanie k Veľkej noci.
Igor Guráň, starosta obec Liptovská Sielnica (30.1.2015)
Vážený ,,Janko Hôrka", predovšetkým sa ospravedlňujeme, že Tvoj vysoko erudovaný anonymný príspevok nezverejníme. Navyše ťa ubezpečujeme, že ani v budúcnosti nebudú zverejňované anonymné podania takéhoto charakteru. Ty sa, milý Janko, za svoj názor hanbíš? Nakoniec, máš sa aj prečo. Tvoj príspevok je zmesou žlčovitej zloby, nevedomosti a nenaplnených ambícií. Dokonca jeho obsah, podľa mňa, napľňa znaky tresného činu ohovárania. To ale riešiť nechcem a ani nebudem. Pre tvoju informovanosť uvediem, že Územný plán Obce Liptovská Sielnica sa začal obstarávať na prelome rokov 2005/2006 za funkčného obdobia pani starostky Boroškovej. Následná zmluva o jeho financovaní bola uzatvotrená zastupujúcim starostom pánom Stanislavom Gežíkom ml., a za môjho funkčného obdobia bol v roku 2010 schválený. Všetky tu uvádzané skutočnosti podľa platného právneho stavu podliehali schváleniu obecného zastupiteľstva. Aj v tejto veci Ťa ubezpečujem, že postup obstarania územného plánu našej obce v ničom nevybočil z platného právneho rámca. Skutočnosti obstarania nášho územného plánu sú podložené uzneseniami obecného zastupiteľstva a tieto sú kedykoľvek prístupné ktorémukoľvek občanovi na obecnom úrade. Uvedené milý Janko Hôrka znamená, že žiadny starosta na Slovensku pri obstaraní územných plánov nemá kompetencie a právomoci konať samostatne. Z mojej strany považujem tému za vyčerpanú. Na záver snáď len toľko, že sa nebránim otvorenej vecnej diskusii. Ak máš osobný problém s verejnou komunikáciou, nebránim sa ani osobnému stretnutiu. No ak preferuješ anonymné nepravdy a urážky - s tým sa musíš vysporiadať sám. S úctou Igor Guráň, starosta obce
Alexander Kaliský Ing č.d. 153 (13.10.2014)
Garáže na našej ulici vyzerajú hrozne to je asi jediné čo sa k tomu dá povedať. Ich účel je takisto pochybný. Anonymná občianka chcela 11.4.13 rozpútať diskusiu na túto tému.Dopadlo to podobne ako v prípade bytovky. K tomu sa vyjadril´zase´tajný anonym Janko. K tomu je zbytočné sa vyjadriť. Kde to žijeme ?
Janko Hôrka (30.7.2014)
Zavádzajúca petícia. To čo si dovoľujú štyria občania tejto obce vyhlasujúci za petičný výbor je už veľa .Roznášajú po domoch a dokonca osobne nútia občanov podpisovať petíciu proti výstavbe bytového domu v lokalite, kde sa nič iné nedá postaviť. Jeden z nich býva na druhom konci dediny, jeden predáva dom, jeden si postavil dom v tej lokalitee a teraz plače že ho zatápa. Čo máme my robiť, ktorí máme už žiadosti na byt. Pán Baleja si myslí že len on má nárok na bývanie v Liptovskej Sielnici, alebo len prachatý ľudia, čo si postavia haciendy v obci a nikdy sem neprídu? Vystupujem zatiaľ ako anoným, ale drzosť petičného výboru nemá hranice. Vyzývam aj občanov ku ktorým prídu, nech sa petičiari vyjadria, ako budú po obci sa stretávať s tými čo s ich názormi nesúhlasia, a chcú byt a bývať v tejto obci. Podľa informácie z obecného úradu je podané 14 žiadostí od občanov z obce , na byty v bytovom dome. Vie petičný výbor, že vyhlásenie referenda financuje obec a občania ktorí nesúhlasia, to budú financovať z daní? Nech si to zaplatí petičný výbor a nie občania. Skutočnosť ktorú tvrdí petičný výbor či je potrebné robiť prieskum potreby bývania, podľa mňa netreba vôbec robiť. Obec ktorá nemá školu a nebude snáď mať škôlku, je pre každého občana takáto obec nezeujímavá. Petičnému výboru to vyhovuje. Janko Hôrka
Starosta obce, Dušan Sokol (12.2.2014)
Odpoveď na príspevok Rady školy pri MŠ Liptovská Sielnica . z 29.1.2014. Vážená Rada školy pri MŠ LS. V rade školy je člen menovaný obecným zastupiteľstvom a to je p. Mrázová. Pani Mrázová na zastupiteľstve nepredniesla žiadne požiadavky zo zasadnutia Rady školy pri MŠ ani pripomienky, ktoré sa týkajú materskej školy. Obdržaný príspevok považujem za anonymný z dôvodu, že nie je jednoznačné, či Rada školy pri MŠ k uvedenému zasadala (nie je uvedený dátum zasadnutia), to znamená, že nie je jednoznačné, že uvedené názory v príspevku zdieľajú jej členovia. Ak niekto koná v mene Rady školy pri MŠ, uvedie svoje meno a je si vedomý, že všetci členovia rady školy s jeho konanie odsúhlasia.
Rada školy pri Materskej škole Liptovská Sielnica (29.1.2014)
Vážený pán starosta a obecné zastupiteľstvo, myslím si, že ste tu hlavne pre „nás občanov“ a mali by ste riešiť hlavne problémy občanov a veci, ktoré sú vám už dlhšie známe, hľadajte riešenia problémov, a nie ich vytvárať. Zatiaľ to je len o sľuboch. Obecný úrad a obecné zastupiteľstvo má slúžiť pre dobro obyvateľov obce, a nie len pre vybrané záujmové skupiny. Vážený pán starosta a obecné zastupiteľstvo skúste nám vysvetliť aký problém máte s rodičmi detí materskej škôlky, ktorí sú zároveň občanmi tejto obce, lebo sme nepochopili vyjadrenie pána poslanca Hrušovského na obecnom zastupiteľstve zo dňa 21.11.2013. Ďakujeme Rada školy pri Materskej škole Liptovská Sielnica
Igor Guráň (11.12.2013)
Vážený pán starosta, ako občan tejto obce si dovoľujem položiť Ti otázku tak v mene svojom ako aj v zastúpení x občanov tejto obce, ktorí ma oslovili ako poslanca obecného zastupiteľstva: Čo robí starosta obce a jej orgány, keď ulice v obci vzhľadom k "zimnej údržbe" vyzerajú ako niekde za polárnym kruhom? Nuž a ja dodávam - ak denná 24 hodinová práca výkonného orgánu obce (starostu) v prospech obyvateľov obce je zhmotnená v stave komunikácií obce, tak takýto orgán je v obci zbytočný! Neodhrnutý sneh ktorý včerajší dážď s oteplením premenil na obrovskú masu mokrej kaše, navyše rozjazdenej autami, nočným mrazom premenenej na totálne neprechodnú zľadovatelú "oráčinu". Pán starosta, ty nechodíš po dedine? Ty nevidíš, že takáto obec je hanbou civilizovaného sveta začiatku 21. storočia? Tebe nič nehovoria problémy ľudí dostať sa vôbec k susedovi na druhú stranu ulice a nie to ešte do obchodu či k lekárke? A ak Ťa neoslovujú takéto malichernosti nič Ti nehovoria ani prípadné zdravotné či bezpečnostné hľadiská pri potrebe zabezpečenia priechodnosti ulíc pre sanitky resp. hasičskú techniku? Som zvedavý, napríklad, aký postoj zaujmeš ak by niektorý občan pri úraze či infarkte prepravou touto mesačnou krajinou utrpel trvalé poškodenie zdravia alebo dokonca by bola oneskorená pomoc spolu so spomalenou prepravou príčinou jeho smrti! Veď v takýchto prípadoch rozhodujú sekundy! Navyše by som bol rád, keby si celej obci dal vedieť svoj plán na údržbu miestnych komunikácií v najbližších dňoch. Ak do tých zamrznutých koľají, jám a výmoľov nasneží, tak na zabezpečenie zjazdnosti bude nutné použitie špeciálnej techniky. Nemalé náklady na jej zabezpečenie a činnosť budem, ako poslanec tejto obce, žiadať zosobniť osobe ktorá tento stav spôsobila svojou nečinnosťou t.j. voči Tebe pán starosta. Pri prechádzaní od snehu krásne vyčistenými okolitými dedinami je mi neskutočne smutno pomyslieť si na rodnú obec a jej obyvateľov. Napríklad včera v Liptovskom Trnovci obecný traktor odhŕňal ulice ešte večer o 19,30 hodine. V tomto okrese asi neexistuje obec v tak zanedbanom stave ako je Liptovská Sielnica. Prečo to niekde ide a u nás nie? V Liptovskej Sielnici 10.11.2013 Guráň Igor, Lipt. Sielnica 69
Eva (29.4.2013)
KTO NEVYSTAVUJE - TEN NEJESTVUJE ........ Nie je jednoduché v súčasnej dobe pripraviť výstavu a naplniť výstavisko návštevníkmi a vystaviť diela, ktoré by zaujali aj odborníkov. Občan našej obce Michal Palko nám predstavil 25.4.2013 v obchodnom centre Stop Shop v Liptovskom Mikuláši produkciu svojich obrazov v modernom štýle s priliehavým názvom ako uvádza autor ,,podľa chuti". Miško podarilo sa, ďakujeme a fandíme ti v ďaľšej tvorivej práci!
Dušan Sokol, starosta obce (18.4.2013)
Vážená anonymná občianka. Táto stránka a jej diskusné okienko je priestorom pre vyjadrenie názorov, ale aj postrehov obyvateľov zo života obce, s ktorými sa chcú podeliť a podobne. Nemá slúžiť iným účelom. Rešpektujeme želania pisateľov neuverejňovať údaje, ktoré nechcú zverejniť. Stránka obce nie je starostova a pracovníkov obecného úradu, ale je to stránka obce, ktorá by mala byť pokladaná za serióznu. Obec na svojej stránke nezverejní príspevky vulgárne, urážlivé, nadávky, hrubé slová alebo výrazy ktorých význam je v rozpore so všeobecne akceptovateľnou spoločenskou morálkou a etikou, ale chce vedieť s kým komunikuje. Odpoveď na Váš názor: obec zatiaľ neuvažovala s hlasovaním verejnosti za a proti umiestneniu prenosných garáží, ale istotne stanoví pre nájomníkov podmienky, v ktorých bude zakotvené, že garáže by pri prvom pohľade mali robiť pekný estetický dojem o obci, nemali by kopírovať vzhľad garáží jestvujúcich na obecných pozemkoch. Orgánom na vyhlásenie miestneho referenda je obecné zastupiteľstvo, v ktorom musí byť aj dôvod vyhlásenia miestneho referenda. Zatiaľ obecné zastupiteľstvo takýto dôvod či nespokojnosť občanov s umiestnením prenosných garáží nepoznalo a využitie obecného pozemku odsúhlasilo z dôvodu ako je uvedené v zámere na webovej stránke obce. S Vašim príspevkom oboznámim poslancov, pretože umiestnenie garáží je dôležité rozhodnutie. Ak vezmeme do úvahy životnosť garáže na 30 až 50 rokov, to znamená, že už tak rozhodujeme za budúce generácie. Ďakujeme za príspevok.
obyvateľ ka obce Lipt.Sielnica (11.4.2013)
Vážený p. starosta a súčasne obyvatelia našej obce! Iste mi prepáčite, že vystupujem anonymne, ale iste zverejním svoje meno, ak môj názor bude zdieľať aj viac obyvateľov našej obce. Práve som si prečítala zámer prenajať miesto na garáže. Som presvedčená, že p. starosta a samozrejme aj poslanci zastupiteľstva dôkladne zvážia čo zamýšľajú. Pri podobných rozhodnutiach, napr. aj ako využiť verejné priestranstvá, by som uvítala prinajmenšom verejnú diskusiu, alebo aj referendum. Veď uvedený priestor je na očiach nielen nám obyvateľom, ale hlavne všetkým, ktorí do našej obce vstupujú. Iste by bolo racionálne zvážiť všetky " za a proti". Zatiaľ nechcem niekomu nútiť svoj názor, pretože by som bola rada, keby sa vyjadrila široká verejnosť. Akú formu na diskusiu zvolíte je na Vás. V diskusii "za a proti", spustenie, ktorej by som od Vás očakávala vyjadrím rada svoje názory. S pozdravom
Michaela Gežíková (8.1.2013)
Vážený pán Kolínský, máme vaše koníky veľmi radi a radi sa na ne pozeráme vo vašich stajniach. Ale pochopte aj vy keby sa náš psík pravidelne vyšpinil pred vašou reštauráciou a preliezkach vo vašom areály, neviem či by ste sa vy uspokojili s takouto odpoveďou. Povedzme si na rovinu, čo je psík v porovnaní s koníkom. Deti sa taktiež radi pozrú na psíky. Takže pochopte aj vy nás domácich obyvateľov. To, že naše orgány nie sú schopné pokutovať rybárov a bordelárov v okolí Liptovskej Mary, je naozaj smutné. Možno by ste sa mali ako podnikateľké subjekty spolu so starostami okolitých obcí obrátiť na vyššie miesta (Polícia SR, Povodie Váhu,...).
VILLA BETULA RESORT*** (8.1.2013)
Vážená pani Gežíková, sme radi, že sa zaujímate o životné prostredie v obci a stav cestných komunikácií. Ani nám tieto témy nie sú ľahostajné. Po zime sa každoročne spolu s viacerými podnikateľskými subjektmi z okolia i občanmi zapájame do čistenia vody a brehov v Sielnickej zátoke. To, čo tam pravidelne po návštevníkoch nášho regiónu nachádzame, je v porovnaní s kobylincami skutočne neúnosné. Najmä ak vezmeme do úvahy, že konské exkrementy neohrozujú vodu, pôdu, rastliny, živočíchy, ani vzduch, zatiaľ čo mnohé "zvyšky" po ľuďoch by sa v prírode rozpadávali aj tisícky rokov a predstavujú ozajstné riziko znečistenia... Chápeme, že niektorých občanov môžu kobylince na vozovkách rozhorčovať, no robíme a budeme robiť všetko pre to, aby ich bolo čo najmenej. Okrem toho by sme radi poukázali na skutočnosť, že spoločne žijeme v regióne, s ktorým sú koníky späté odnepamäti. Vzhľadom na uponáhľanú a pretechnizovanú dobu, v ktorej žijeme, sme presvedčení, že nejedna detská i dospelácka duša sa poteší, ak na ceste alebo na lúke stretne živého koníka, a nie revúci traktor alebo dymiace auto. Kone sú jednoducho živé organizmy a sú súčasťou prírody so všetkým, čo k tomu patrí. Preto by sme boli radi, keby ste aj Vy vnímali tieto zvieratká pozitívne. My sa zase zo všetkých síl vynasnažíme, aby ste sa so zvyškami po nich stretávali čo najmenej. Mgr. Jiří Kolínský marketing & PR manager VILLA BETULA RESORT***
Michaela Gežíková (2.1.2013)
Dobrý deň pán starosta, chcela by som vás touto cestou požiadať, aby ste vy a obecné zastupiteľstvo zakročili voči Hippoclubu. Je to už neúnosné, aby nám kone pri svojich "prechádzkach" špinili na obecnú komunikáciu a naše deti tadiaľ jazdili na bicykloch, korčuliach, respektíve my si špiníme vlastné vozidlá. Myslím si, že v tejto pripomienke píšem za viacerých spoluobčanov, ktorí sa voči tomuto problému neohradili písomne. Keď si musí traktorista očistiť znečistenú vozovku, prečo tak nemôžu urobiť jazdci na koňoch. Sú predsa účastníci cestnej premávky. Ďakujem a ostávam s pozdravom.
Dušan Sokol (25.5.2012)
Vážený pán Principal Nasraty, vzhľadom k tomu, že Váš podpis nie je bežný, sme pochopili, že chcete ostať v anomynite, tzn., že tento diskusný príspevok považujeme za anonymný a z tohto dôvodu Vám obec naň neodpovie. Ak sa pod tento príspevok podpíšete a zároveň požiadate, že chcete ostať v anonymite, Vaše meno nebude zverejnené a dostanete adekvátnu odpoveď na Vašu otázku. Ďakujeme za porozumenie.
Dušan Sokol (27.4.2012)
Dˇakujeme za podporu, sme tu pre Vás.......... a ešte raz by som chcel poďakovať všetkým, ktorí nám pomohli dať do poriadku tento náš malý kúsok prírody, ďakujem
Alexej Vozár (25.4.2012)
Ďakujem za odpoveď. Musím uznať, že obec v tomto ohľade spravila čo mohla. Tiež sa podarilo zlikvidovať rozrastajúcu sa strašnú osadu tzv. rybárov na "špici" pri klietkovom chove pstruhov. Bol som sa tam pozrieť a konečne to tam vyzerá priam vzorne. Ďakujem.
Dušan Sokol (17.4.2012)
Odpoveď na príspevok zo dňa 13.04.2012: Obec už minulý rok na móle pri Liptovskej Sielnici umiestnila tabuľu na zákaz vysýpania smetí. Keďže pozemky, na ktorých sa tento odpad nachádza je v súkromnom vlastníctve, obec už vyzvala príslušné osoby, aby ho odstránili. V pravidelných intervaloch sa toto miesto chodí kontrolovať, pravidelne sa pristavuje aj kontajner, aby sa zabránilo v čo najväčšej miere znečisťovania práve tohto priestranstva. Je mi ľúto, že obec si s takýmito neprispôsobivými a bezohľadnými občanmi nevie poradiť a za nezodpovedné správanie takýchto jednotlivcov v konečnom dôsledku zaplatíme my všetci. Áno, obec je v združení Čistý Liptov, ale toto združenie nám pomáha za minimálne náklady likvidovať separovaný zber (plasty, papier, sklo...) Na záver: ďakujeme za podnet a prajeme vám na vašich potulkách a prechádzkách kultúrne prostredie našej krásnej prírody
Vozár Alexej (13.4.2012)
Alexej Vozár (25.3.2012) Príspevok je vypnutý [ ! VYMAZAŤ PRÍSPEVOK ! ] Pán starosta, treba sa ísť pozrieť k mólu pri Liptovskej Mare. zistíte, že treba niečo robiť s tým bordelom, čo tam je. Za odvoz odpadu obec platí peniaze a tak si myslím, že by bola potrebná participácia aj zo strany osadníkov. Obec platí poplatky za členstvo " za čistý Liptov", ale tam to má od čistoty ďaleko.
maria sokolova (22.2.2012)
fotogaleria z bakusov a hlavne jej autorka Vierka Kunova si zasluzia pochvalu. je to uzasne :)
 

Prihlásenie administrátora


Heslo:Zavrieť bez prihlásenia